SchooLink: Učíme (se)...... společně... mezinárodně... digitálně; 4.–5. listopadu 2022 / Ostrava
SchooLink: Učíme (se)...... společně... mezinárodně... digitálně; 4.–5. listopadu 2022 / Ostrava

O konferenci

V roce 2022 se program konference SchooLink zaměří na vzdělávání žáků ve věku 3-11 let. Konference je proto primárně určena učitelům, ředitelům a zřizovatelům mateřských a základních škol. Otevřená je ale i dalším zájemcům z organizací a institucí aktivních v oblasti mezinárodní spolupráce škol a vzdělávání učitelů. Zajímavá může být i pro pedagogické fakulty, neziskové organizace a inovátory ve vzdělávání.

Konference nabízí prostor pro sdílení informací a výměnu zkušeností. Prezentace hlavních řečníků doplní řada praktických workshopů. Konferenci pořádá Dům zahraniční spolupráce pod záštitou MŠMT a Moravskoslezského kraje.  Pro registrované účastníky je celý program zdarma.

Registrace bude spuštěna v říjnu.

Hlavní řečník

Dana Pražáková

Dana Pražáková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Dizertaci obhájila v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogickou praxi získala jako učitelka na střední a jazykové škole. Patří k první generaci rodičů, kteří doma vzdělávali své děti, působila jako viceprezidentka Asociace pro domácí vzdělávání. V průběhu let se zapojila do řady projektů ke vzdělávací politice jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Od roku 2009 působí ve státní správě, nejprve na MŠMT na pozici garanta pro regionální školství se zaměřením na ESF, od roku 2016 v ČŠI v kanceláři ústředního školního inspektora. Příležitostně se věnuje lektorské a výzkumné činnosti.

Rámcový program

  Pátek 4. listopadu 2022 

 

 

 9:30 Zahájení a plenární zasedání
11:00 – 12:30 Dana Pražáková, Česká školní inspekce
10:30 – 12:00 INSPIROMAT 
12:00 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:00

Tematická diskusní fóra
15:00 – 15:30 Přestávka
15:30 – 16:45 Workshopy 1. kolo
16:45 – 17:15 Odjezd na hotel (zajištěná kyvadlová doprava)
19:00 – 22:00 Slavnostní večeře 

 

  Sobota 5. listopadu 2022 

 

 

9:30 – 10:45 Workshopy 2. kolo
10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:00

Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

12:00 – 12:15 Shrnutí a ukončení akce 
12:15 Oběd
 

POŘADATEL

Dům zahraniční spolupráce
schoolink@dzs.cz