SchooLink

Konference pro školní vzdělávání

O konferenci

Konference SchooLink je vlajkovou akcí Domu zahraniční spolupráce pro oblast školního vzdělávání. Letošní ročník nese podtitul Od nápadu k dopadu. Program je cílen na rozvoj kapacit organizací zapojených do programu Erasmus+ a podporu kvality realizovaných projektů.

Věnovat se budeme tématům projektového managementu a měření cílů a dopadu vašich projektů nejen na jednotlivce, ale i na celou vaši školu a komunitu. Kromě toho se zaměříme i na využití eTwinningu a podpůrných organizací v projektech a představíme si několik úspěšně realizovaných projektů, jejichž výstupy můžete zařadit do vaší běžné výuky.

Můžete se také těšit na pohled z praxe pedagoga Daniela Pražáka, který se dlouhodobě věnuje inovacím ve vzdělání, moderním technologiím ve výuce a duševnímu zdraví žáků a učitelů.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Jeho posláním je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit. Všem zájemcům poskytuje informační, poradenské a analytické služby. 

Rámcový program

– po kliknutí na řádek se zobrazí anotace, případně prezentace a materiály ke stažení

  Čtvrtek 26. září 

 

10:00 – 11:00 registrace & ranní káva
11:00 – 11:15 přivítání & úvodní slovo
11:15 – 12:30 hlavní řečník: Daniel Pražák
12:30 – 14:00 oběd
14:00 – 15:30 workshopy I.
15:30 – 16:00 přestávka
16:00 – 17:30 workshopy II.
17:30 – 19:00 komentovaná prohlídka čtvrti Karlín 
19:00 – 22:00 večeře & kulturní program

 

  Pátek 27. září 

 

9:00 – 10:30 představení projektů neformálního vzdělávání & panelová diskuze k využití jejich potenciálu ve školách
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 workshopy III.
12:30 – 13:00 shrnutí konference
13:00 – 14:00 oběd
 

Přehled workshopů
(ve všech kolech budou probíhat stejné workshopy):
Online spolupráce

Podpůrné organizace

Inspirace

Řízení projektu

Měření cílů

Dopady

 

Praktické informace

Místo konání: Spojka Karlín, Pernerova 697/35, 186 00, Praha 8-Karlín

 

Registrace bude otevřená do naplnění kapacity, pro registrované účastníky je akce zdarma. Po celou dobu konference bude zajištěno občerstvení. Náklady spojené s dopravou na konferenci účastníkům neproplácíme.

 

Pro účastníky s dojezdovou vzdáleností více než 1 hodinu od Prahy je možné zajistit bezplatné ubytování.

POŘADATEL

Dům zahraniční spolupráce
schoolink@dzs.cz
+420 221 850 100

WordPress PopUp Skip to content