SchooLink 2021

Mezinárodní vzdělávání –
cesta ke kompetencím pro život

3.4. prosince 2021

SchooLink

Mezinárodní vzdělávání –
cesta ke kompetencím pro život

3.4. prosince 2021

O konferenci

Konference SchooLink je určena všem organizacím a jednotlivcům s působností ve vzdělávání na základních školách, tedy učitelům, ředitelům škol a zřizovatelům. Program může být zajímavý také pro pracovníky vzdělávacích organizací a institucí aktivních v oblasti mezinárodní spolupráce škol a vzdělávání učitelů v ČR i v zahraničí; pro pedagogické fakulty, neziskové organizace a inovátory ve vzdělávání. 

Konference nabízí prostor pro sdílení informací a výměnu zkušeností. Cílí na rozvoj kompetencí pro život ve 21. století pomocí mezinárodní spolupráce a inovativních přístupů ke vzdělávání. Prezentace hlavních řečníků doplní řada praktických workshopů a panelové diskuse. Konferenci pořádá Dům zahraniční spolupráce. Pro registrované účastníky je celý program zdarma. 

Hlavní řečníci

Dana Pražáková

Dana Pražáková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Dizertaci obhájila v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogickou praxi získala jako učitelka na střední a jazykové škole. Patří k první generaci rodičů, kteří doma vzdělávali své děti, působila jako viceprezidentka Asociace pro domácí vzdělávání. V průběhu let se zapojila do řady projektů ke vzdělávací politice jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Od roku 2009 působí ve státní správě, nejprve na MŠMT na pozici garanta pro regionální školství se zaměřením na ESF, od roku 2016 v ČŠI v kanceláři ústředního školního inspektora. Příležitostně se věnuje lektorské a výzkumné činnosti.

Kornélia Lohyňová

Kornélia Lohyňová učí na Hotelové akademii v Bratislavě. Působí jako externí odbornice pro European Schoolnet (EUN) se zaměřením na projektové vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí, podnikatelského myšlení a klíčových kompetencí na školách. Je autorkou toolkitu EntreLearn zaměřeného na rozvoj podnikatelského myšlení jako kompetence. Vede prezenční i online kurzy a workshopy pro EUN, School Education Gateway a eTwinning. Je dlouholetou ambasadorkou aktivity eTwinning a moderátorkou eTwinningové skupiny Entrepreneurship in Education s více než 6500 členy. Má několikaleté zkušenosti s realizací mezinárodních projektů, za které získala různá ocenění. Je členkou Microsoft Innovative Educator Expert.

Program

  Pátek 3. prosince

 

10:00 – 10:30 Slavnostní zahájení akce
(Michal Uhl, statutární zástupce Domu zahraniční spolupráce
Jan Mareš, náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže, MŠMT)
10:30 – 11:15 Budoucnost vzdělávání hledejme online
(Dana Pražáková, Česká školní inspekce)
11:15 – 12:00

Inspirace ze škol – příklady dobré praxe

Inspirace ze základní školy (ZŠ V. Talicha, Most)

Inspirace z praktické školy (ZŠ a Praktická škola U Trojice, Havlíčkův Brod)

Inspirace z malotřídní školy (ZŠ a MŠ Luková)

12:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:30

Mezinárodní vzdělávání jako cesta pro…

rozvoj kompetencí učitelů (Dominika Masopustová, Anna Tomenendalová)

rozvoj kompetencí žáků (Pavla Nováková, Veronika Kubíčková, Tina Skočilová)

rozvoj školy (Karolina Füllsacková, Jana Votrubová)

spolupráci škol, zřizovatelů a dalších organizací (Lucie Münchová, Lenka Henebergová)

14:30 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:00

Workshopy 1. kolo

Cizí jazyky napříč předměty neboli CLIL (Petra Vallin)

Rozvoj cizojazyčných kompetencí skrze eTwinning (Martina Baseggio, Eva Münchová)

Rozvoj (nejen) komunikačních kompetencí pomocí tvorby animací (Radka Bradáčová, Kateřina Navarová)

Debatováním k rozvoji kritického myšlení a rétoriky (Alena Jandlová)

Výuka dějepisu pomocí počítačové simulace Československo 38-89: Atentát (Tereza Hannemann)

Čtenářské kompetence v mezinárodním vzdělávání (Vlastimil Špinka)

16:00 – 17:00 Shrnutí prvního dne a občerstvení

  Sobota 4. prosince 

 

Praktické informace

Místo konání konference

O2 universum
Českomoravská 17
Praha 9

Večerní program

Slovanský dům (Empire Hall)
Na Příkopě 22
Praha 1

Cena

Pro registrované účastníky je celý program konference zdarma. Zajištěna bude také strava a ubytování (s možností příjezdu už ve čtvrtek 2.12.). Ubytování bude k dispozici v hotelu Stages přímo u O2 universum. Akce je hrazena z veřejných prostředků, proto budeme každou registraci považovat za závaznou.

Jak se tam dostat

  • nejbližší tramvajová zastávka: Multiaréna Praha – tramvaj č. 8, 25
  • nejbližší stanice metra: Českomoravská (přibližně 10 minut chůze podél ulice Ocelářská)
  • nejbližší vlakové nádraží: Praha – Libeň (přibližně 10 minut chůze podél ulice Českomoravská)
Trasa do/ze Slovanského domu:

Účastníci konference mohou k cestě do/ze Slovanského domu využít bezplatnou dopravu autobusem. Lze také využít hromadnou dopravu. Doporučujeme využít metro linky B ze stanice Náměstí Republiky do stanice Českomoravská nebo tramvaj č. 8 ze zastávky Náměstí Republiky (před budovou DZS) do zastávky Multiaréna Praha. V obou případech stačí koupit jízdenku na 30 minut za 30,-.

Ochranná opatření

Pro zajištění ochrany vašeho zdraví a prevenci šíření onemocnění covid-19 budou v průběhu celé konference platit následující hygienická opatření. 

Fyzická účast na akci bude možná pouze pro registrované účastníky, kteří se při vstupu prokážou jedním z následujících potvrzení: 

  • elektronický certifikát o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů před začátkem konference, 
  • elektronický certifikát o provedeném očkování proti covid-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. 

Vzhledem k občasným výpadkům aplikace Tečka doporučujeme, abyste si s sebou vzali raději také tištěnou verzi potvrzení. 

Pokud nesplňujete ani jednu z výše uvedených podmínek nebo se konference nechcete zúčastnit fyzicky, můžete se zapojit online. Vaši původní registraci pro fyzickou účast zrušte a přihlaste se k online sledování. 

Pro zvýšení ochrany vašeho zdraví i všech ostatních účastníků bude na místě před registrací probíhat také povinné testování antigenními testy. Testy provede zdravotnický tým a poskytneme vám je zdarma. Prosíme, abyste se na registraci dostavili v dostatečném časovém předstihu, a stihli tak zahájení konference. Registrace bude otevřená od 9:00. 

S výjimkou konzumace jídla a pití budou mít všichni účastníci také povinnost nosit po celou dobu akce respirátor

Děkujeme, že nám pomůžete vytvořit bezpečné prostředí. 

POŘADATEL

Dům zahraniční spolupráce
schoolink@dzs.cz