SchooLink: Učíme (se)...... společně... mezinárodně... digitálně; 4.–5. listopadu 2022 / Ostrava
SchooLink: Učíme (se)...... společně... mezinárodně... digitálně; 4.–5. listopadu 2022 / Ostrava

O konferenci

V roce 2022 se program konference SchooLink zaměří na vzdělávání žáků ve věku 3-11 let. Konference je proto primárně určena učitelům, ředitelům a zřizovatelům mateřských a základních škol. Otevřená je ale i dalším zájemcům z organizací a institucí aktivních v oblasti mezinárodní spolupráce škol a vzdělávání učitelů. Zajímavá může být i pro pedagogické fakulty, neziskové organizace a inovátory ve vzdělávání.

Konference nabízí prostor pro sdílení informací a výměnu zkušeností. Prezentace hlavních řečníků doplní řada praktických workshopů. Konferenci pořádá Dům zahraniční spolupráce pod záštitou MŠMT a Moravskoslezského kraje.  Pro registrované účastníky je celý program zdarma. 

Hlavní řečník

Dana Pražáková

Dana Pražáková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Dizertaci obhájila v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogickou praxi získala jako učitelka na střední a jazykové škole. Patří k první generaci rodičů, kteří doma vzdělávali své děti, působila jako viceprezidentka Asociace pro domácí vzdělávání. V průběhu let se zapojila do řady projektů ke vzdělávací politice jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Od roku 2009 působí ve státní správě, nejprve na MŠMT na pozici garanta pro regionální školství se zaměřením na ESF, od roku 2016 v ČŠI v kanceláři ústředního školního inspektora. Příležitostně se věnuje lektorské a výzkumné činnosti.

Program

– po kliknutí na řádek se zobrazí anotace, případně prezentace a materiály ke stažení

  Pátek 4. listopadu 2022 

 

 

inspiromat

 9:30 Zahájení a plenární zasedání
10:00 – 10:30 Dana Pražáková, Česká školní inspekce
10:30 – 12:00 INSPIROMAT
12:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00 Tematická diskusní fóra
Metodická podpora škol a rozvoj digitálního vzdělávání

Kino Poklad (2. patro)

Přínosy mezinárodního vzdělávání pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Malá scéna (přízemí)

Školní zralost – co a jak s předškolákem

Hudební klub (přízemí)

Inspekce ve školách a nač jste se váhali zeptat? 

Divadelní sál (1. patro)

15:00 – 15:30 Přestávka
15:30 – 16:45 Workshopy 1. kolo
16:45 – 17:15 Odjezd na hotel (zajištěná kyvadlová doprava)
19:00 – 22:00 Slavnostní večeře 

 

  Sobota 5. listopadu 2022 

 

 

9:30 – 10:45 Workshopy 2. kolo
10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:00 Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
12:00 – 12:15 Shrnutí a ukončení akce
12:15 Oběd
 

 

Přehled workshopů (v 1. a 2. kole budou probíhat stejné workshopy):

3D stimulace (nejen) pro speciální školy

Hudební klub (přízemí)

Badatelské pokusy na 1. stupni ZŠ

Salonek Oblouk (přízemí)

Na vlnách klidu – principy Montessori pedagogiky do každé třídy

Divadelní sál (1. patro)

Nejtěžší je začít!

Salonek Duha (1. patro)​

Programování a robotika pro nejmenší

Malá scéna (přízemí)

Relaxační techniky pro učitele

Cvičební sál (1. patro)

Výtvarné a hudební aktivity – jak pracovat s dětmi online

Salonek Dukla (1. patro)

Žák-cizinec: praktické rady a nápady pro práci nejen ve škole

Kino Poklad (2. patro)

 

Praktické informace

Místo konání konference 

Dům kultury Poklad
Matěje Kopeckého 675/21
708 00 Ostrava-Poruba  

Pro účastníky 

Pro registrované účastníky je celý program konference zdarma. Zajištěna bude také strava a ubytování (s možností příjezdu už ve čtvrtek 3. listopadu). Ubytování bude k dispozici v Quality Hotel Ostrava City. Akce je hrazena z veřejných prostředků, proto budeme každou registraci považovat za závaznou. Registrace poběží do naplnění kapacity, zájemcům bude účast potvrzena. 

Jak se tam dostat 

  • nejbližší autobusová zastávka: Poruba Vozovna (bus 901) 
  • nejbližší vlakové/autobusové nádraží: Ostrava-Svinov 

Pro účastníky ubytované v Quality Hotel Ostrava City bude do/z DK Poklad zajištěna autobusová doprava. Účastníci, kteří v hotelu ubytovaní nebudou, mohou také využít naše autobusy nebo městskou hromadnou dopravu (doporučujeme vyjet z nádraží Ostrava-Svinov). 

Parkovací místa u DK Poklad a Quality Hotel Ostrava City nejsou zajištěna. 

POŘADATEL

Dům zahraniční spolupráce
schoolink@dzs.cz
+420 221 850 100

Skip to content