SchooLink 2021

Mezinárodní vzdělávání –
cesta ke kompetencím pro život

3.4. prosince 2021

SchooLink

Mezinárodní vzdělávání –
cesta ke kompetencím pro život

3.4. prosince 2021

O konferenci

Konference SchooLink je určena všem organizacím a jednotlivcům s působností ve vzdělávání na základních školách, tedy učitelům, ředitelům škol a zřizovatelům. Program může být zajímavý také pro pracovníky vzdělávacích organizací a institucí aktivních v oblasti mezinárodní spolupráce škol a vzdělávání učitelů v ČR i v zahraničí; pro pedagogické fakulty, neziskové organizace a inovátory ve vzdělávání. 

Konference nabízí prostor pro sdílení informací a výměnu zkušeností. Cílí na rozvoj kompetencí pro život ve 21. století pomocí mezinárodní spolupráce a inovativních přístupů ke vzdělávání. Prezentace hlavních řečníků doplní řada praktických workshopů a panelové diskuse. Konferenci pořádá Dům zahraniční spolupráce. Pro registrované účastníky je celý program zdarma. 

Hlavní řečníci

Dana Pražáková

Dana Pražáková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Dizertaci obhájila v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogickou praxi získala jako učitelka na střední a jazykové škole. Patří k první generaci rodičů, kteří doma vzdělávali své děti, působila jako viceprezidentka Asociace pro domácí vzdělávání. V průběhu let se zapojila do řady projektů ke vzdělávací politice jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Od roku 2009 působí ve státní správě, nejprve na MŠMT na pozici garanta pro regionální školství se zaměřením na ESF, od roku 2016 v ČŠI v kanceláři ústředního školního inspektora. Příležitostně se věnuje lektorské a výzkumné činnosti.

Kornélia Lohyňová

Kornélia Lohyňová učí na Hotelové akademii v Bratislavě. Působí jako externí odbornice pro European Schoolnet (EUN) se zaměřením na projektové vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí, podnikatelského myšlení a klíčových kompetencí na školách. Je autorkou toolkitu EntreLearn zaměřeného na rozvoj podnikatelského myšlení jako kompetence. Vede prezenční i online kurzy a workshopy pro EUN, School Education Gateway a eTwinning. Je dlouholetou ambasadorkou aktivity eTwinning a moderátorkou eTwinningové skupiny Entrepreneurship in Education s více než 6500 členy. Má několikaleté zkušenosti s realizací mezinárodních projektů, za které získala různá ocenění. Je členkou Microsoft Innovative Educator Expert.

Program

  Pátek 3. prosince

 

10:00 – 10:30 Slavnostní zahájení akce
(Lenka Henebergová, vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže, DZS;
Jan Mareš, náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže, MŠMT)
10:30 – 11:15 Budoucnost vzdělávání hledejme online
(Dana Pražáková, Česká školní inspekce)
11:15 – 12:00 Inspirace ze škol – příklady dobré praxe

Inspirace ze základní školy (ZŠ V. Talicha, Most)

Inspirace z praktické školy (ZŠ a Praktická škola U Trojice, Havlíčkův Brod)

Inspirace z malotřídní školy (ZŠ a MŠ Luková)

12:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:30 Mezinárodní vzdělávání jako cesta pro…

rozvoj kompetencí učitelů (Dominika Masopustová, Anna Tomenendalová, Lucie Münchová) , v místnosti D4

rozvoj kompetencí žáků (Pavla Nováková, Veronika Kubíčková, Tina Skočilová) , v místnosti D3

rozvoj školy (Karolina Füllsacková, Jana Votrubová), v místnosti D7

spolupráci škol, zřizovatelů a dalších organizací (Lenka Henebergová, Pavla Šabatková), v místnosti D8

14:30 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:00 Workshopy 1. kolo

Cizí jazyky napříč předměty neboli CLIL (Petra Vallin) , v místnosti D3

Rozvoj cizojazyčných kompetencí skrze eTwinning (Martina Baseggio, Zita Havranová) , v místnosti D4

Rozvoj (nejen) komunikačních kompetencí pomocí tvorby animací (Radka Bradáčová, Kateřina Navarová), v místnosti D7

Debatováním k rozvoji kritického myšlení a rétoriky (Alena Jandlová), v místnosti D6

Výuka dějepisu pomocí počítačové simulace Československo 38-89: Atentát (Tereza Hannemann), v místnosti D9

Čtenářské kompetence v mezinárodním vzdělávání (Vlastimil Špinka), v místnosti D8

16:00 – 17:00 Shrnutí prvního dne a občerstvení

  Sobota 4. prosince 

 

Praktické informace

Místo konání konference

O2 universum
Českomoravská 17
Praha 9

Cena

Pro registrované účastníky je celý program konference zdarma. Zajištěna bude také strava a ubytování (s možností příjezdu už ve čtvrtek 2.12.). Ubytování bude k dispozici v hotelu Stages přímo u O2 universum. Akce je hrazena z veřejných prostředků, proto budeme každou registraci považovat za závaznou.

Jak se tam dostat

  • nejbližší tramvajová zastávka: Multiaréna Praha – tramvaj č. 8, 25
  • nejbližší stanice metra: Českomoravská (přibližně 10 minut chůze podél ulice Ocelářská)
  • nejbližší vlakové nádraží: Praha – Libeň (přibližně 10 minut chůze podél ulice Českomoravská)

Ochranná opatření

Pro zajištění ochrany vašeho zdraví a prevenci šíření onemocnění covid-19 budou v průběhu celé konference platit následující hygienická opatření. 

Fyzická účast na akci bude možná pouze pro registrované účastníky, kteří se při vstupu prokážou jedním z následujících potvrzení: 

  • elektronický certifikát o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů před začátkem konference, 
  • elektronický certifikát o provedeném očkování proti covid-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. 

Vzhledem k občasným výpadkům aplikace Tečka doporučujeme, abyste si s sebou vzali raději také tištěnou verzi potvrzení. 

Pokud nesplňujete ani jednu z výše uvedených podmínek nebo se konference nechcete zúčastnit fyzicky, můžete se zapojit online. Vaši původní registraci pro fyzickou účast zrušte a přihlaste se k online sledování. 

Pro zvýšení ochrany vašeho zdraví i všech ostatních účastníků bude na místě před registrací probíhat také povinné testování antigenními testy. Testy vám poskytneme zdarma. Prosíme, abyste se na registraci dostavili v dostatečném časovém předstihu, a stihli tak zahájení konference. Registrace bude otevřená od 9:00. 

S výjimkou konzumace jídla a pití budou mít všichni účastníci také povinnost nosit po celou dobu akce respirátor

Děkujeme, že nám pomůžete vytvořit bezpečné prostředí. 

POŘADATEL

Dům zahraniční spolupráce
schoolink@dzs.cz

Skip to content